ON-LINE EDICE  Přechod na novou verzi Excelu pro Vás bude hračka!
Vstup pro předplatitele
Input:
7denní interval
Objednejte si, prosím, on-line kurz s týdenním intervalem zasílání lekcí

Dodací podmínky ON-LINE kurzu

třídenní interval
Objednejte si, prosím, on-line kurz s 3denním intervalem zasílání lekcí

Dodací podmínky ON-LINE kurzu

jednodenní interval
Objednejte si, prosím, on-line kurz s 1denním intervalem zasílání lekcí

Dodací podmínky ON-LINE kurzu

Úvod
O produktu
Obsah
Průvodce kurzem
Multilicence

Výhody, které získáte s ON-LINE kurzem:

  • Celou výuku můžete projít v klidu na svém PC a podle vlastního tempa.
  • Ohromné funkční využití Excelu 2007, jen všechny jeho funkce objevit. Nový Excel má přeuspořádaných starých funkcí také spoustu nových. S naším on-line kurzem je všechny snadno najdete a osvojíte si je tak jako v předchozích verzích.
  • Lekce jsou zaměřené na praxi - celá výuka je prováděna na konkrétních případech, které se denně dějí ve Vaší kanceláři, a tak můžete studovat a zároveň vytvářet užitečné soubory pro Vaši kancelář.
  • Stáhnete si soubor vzorových příkladů v Excelu. Během kurzu Vám budeme předávat stále se rozšiřující sbírku pečlivě připravených praktických vzorových xls souborů. Můžete je ihned aplikovat v podnikové praxi, zvýšíte tak produktivitu práce a zredukujete čas, který byste jinak strávili tvorbou vlastních souborů.
  • Na závěr obdržíte certifikát o absolvování kurzu.

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Ing. Roman Uvíra - uvira@dashofer.czZ on-line edice dále doporučujeme:

Nabídku všech témat on-line kurzů naleznete na www.onlinekurzy.com.

Copyright © 1997 - 2021 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, s.r.o.,
Evropská 423/178, P. O. Box 124, 160 41 Praha 6
,
Tel: + 420 222 539 333, Fax: + 420 222 539 400, E-mail: info@dashofer.cz